9 tot 5 graag !!

Negen tot vijfHad ik even niets te doen?
Verveelde ik mij?

Hoe dan ook.
Op zaterdagmiddag speurde ik eens tussen de vele personeelsadvertenties op het internet en gezien mijn achtergrond heb ik het meest gekeken naar financiele functies. De reden om dat te doen was het feit dat ik al een tijdje met de gedachte rondloop om eens aandacht te besteden aan de negen-tot-vijf mentaliteit.

Als ik terugkijk heb ik enorm veel aan de sollicitatietafel gezeten, op beide stoelen.

Enerzijds als werkgever of opdrachtgever bezig met het werven van de beste kandidaat.
Anderzijds als kandidaat interim manager of, langer geleden, als werknemer.
Geloof me, op beide stoelen kan het zweet je uitbreken en mijn misschien onverwachte stelling is dat óók de werkgever gespannen is: “Vind ik de juiste kandidaat?” of “Ik hoop toch echt dat de laatste gegadigde wél voldoet, want anders…”. De vraag is soms zelfs wie het meest gebrand is op….

Ook ík ben dus veel bezig (geweest) met het opstellen van profielen voor de gezochte hulptroepen en heb zeker aan het onderstaande bijgedragen.

Bij het speuren van afgelopen zaterdag moest ik af en toe glimlachen, wat een overdaad aan containerbegrippen wordt er gebruikt om dat schaap met de vijf poten te vinden. Een kleine “bloemlezing” uit de meest voorkomende.

Bijna allemaal bevatten ze het woord pro-actief. Ik begrijp dat passief nooit goed is maar let op: actief zijn is zwaar gedevalueerd. Het gaat om de pró. Maar nog eens: wat een containerbegrip! Er gaat geen enkele onderscheidende kracht meer van uit. Maar maak als kandidaat alstublieft níet de fout te zeggen dat je heel actief bent, it’s not good enough!

Een tophit is ook de stelling dat er een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid moet zijn in het Nederlands (en soms Engels) en dat je communicatief sterk moet zijn. Best begrijpelijk. Het was altijt al zo dat er geen faut in je solicitastiebrief mogt staan.

Als derde schapenpoot moet je accuraat zijn en vooral ook analytisch heel sterk.
Prima want fouten maken mag niet en een warhoofd past nergens.
– Ambitie
– Resultaatgericht
– Gestructureerd werken en deadlines halen a.u.b.
– Flexibele werkhouding
– Klantbelang centraal stellen
– Overtuigingskracht
– Enthousiast, alert, kritisch
– Initiatief nemen en innovatief handelen (waauw)
– Collegiaal mag ook
– En oh ja: helicopterview met oog voor detail ….!!!
– Natuurlijk ook integer zijn.

Conclusie: geen vijf-poten-schaap maar eerder een duizendpoot.
Maar eigenlijk gaat het me in deze blog om iets wat nog helemaal niet genoemd is.

Wat je regelmatig tegenkomt is namelijk dat je vooral geen negen-tot-vijf mentaliteit mag hebben, flexibel moet je zijn. Al het navolgende ten spijt, ik snap natuurlijk donders goed wat bedoeld wordt maar toch rijzen er bij mij op zo’n moment enkele vragen.

Want betekent dit misschien:
“Onze organisatie schiet nog tekort, we hebben de zaken nog niet op orde en we hebben mensen nodig die onze plooien en tekortkomingen gladstrijken”.
óf
“We hebben het druk en het gaat erg goed maar we hebben toch te weinig mensen in dienst!”

Ik ben al erg veel harde werkers tegengekomen. Mensen van wie de inzet lovenswaardig is, zij die er altijd zijn voor de zaak. Maar de kanttekening die je daarbij moet plaatsen is dat deze medewerkers soms teveel sleutelfiguur zijn, er is een erg grote afhankelijkheid van deze toppers (of misschien tobbers?). Er is onvoldoende geregeld als er onverhoopt uitval van de persoon is. Toch weer de organisatie die misschien niet op orde is?

Er zijn ook veel doorzetters met hart voor de zaak. Ze hebben hun eigen inzet laten ontsporen en het is uiteindelijk niet meer te vermijden dat ze er altijd moeten zijn, ze hebben nauwelijks tijd voor opname vakantiedagen. Maar vroeg of laat loopt de organisatie weer tegen de lamp. Burn-outs, niet zonder kunnen, ongewenste koninkrijken binnen je onderneming, moet je dat wel willen?

Ik pleit eigenlijk vóór een negen-tot-vijf mentaliteit!!
Maar dan van de werkgever, dat is pas duurzaam denken.

Hij moet niet op voorhand vragen om deze flexibiliteit, hij moet niet vragen om exhorbitante inzet van mensen, hij moet geen cultuur nastreven van mensen met veel overwerk. Zaken moeten georganiseerd worden, er moet ruimte zijn voor mensen die bij wijze van spreken ’s middags om drie uur kunnen gaan vissen, want de zaken zijn geregeld.

Bovendien: zodra er ruimte ontstaat gaat je brein ideëen ontwikkelen, overbelaste hersencellen kunnen dat niet. Applaus voor de werkgever die dit inziet, ik herhaal: duurzaam denken.

Ik realiseer me hiermee een niet alledaagse mening op tafel te leggen.
Natuurlijk begrijp ik als geen ander dat dit soort dromen niet altijd uitkomen.
Maar als je op voorhand al gaat zoeken naar medewerkers die je altijd uit de brand helpen wordt je lui.

Ik hou dus van de negen-tot-vijf mentaliteit van de werkgever.
Laat alstublieft jouw mening horen.
Ik ben er nieuwsgierig naar.

Ik vergat trouwens te zeggen dat je ook hands-on moet zijn!

Enne…. negen uur is wel laat hè, kun je niet wat eerder starten?!!

Jan

5 reacties op “9 tot 5 graag !!

  1. Mooie blog Jan en herkenbaar. Ben zeker voorstander van klusje klaar, chillen maar. Ontspanning stimuleert je brein en levert meer op dan als maar overwerken. Weet ook wel dat niet alle functies dit toelaten

  2. De consequentie van het niet navolgen van de 9-tot-5 mentaliteit is steeds vaker het oplopen van een burn-out. In het bankwezen zie ik het in toenemende mate om me heen gebeuren, ook bij jonge mensen. Naast economische schade voor bedrijf en maatschappij is ook de persoonlijke ellende voor betrokkene en diens directe omgeving vaak groot. Naar mijn mening wordt dit probleem onderschat en verdient dit meer aandacht. Het spanningsveld is evident: heftige concurrentie vereist hoge arbeidsproductiviteit. De grote winst valt echter eerder te behalen door slimmer te organiseren dan medewerkers structureel over te belasten.

  3. Is de kreet niet juist een verkapte term voor structureel overwerk? Ik hou zelf helemaal niet van het negen-tot-vijf principe. Maar dan letterlijk. Verplicht aanwezig zijn tijdens kantooruren leidt juist tot inflexibiliteit en kan extra stress opleveren. Ik ben een voorstander van flexibele tijden (en werkplekken). Maar dat wordt natuurlijk niet bedoeld in al die vacatures 🙂 .. Mijn interpretatie als ik het lees: het bedrijf heeft zijn zaken inderdaad niet op orde en verwacht dus ook buiten de reguliere tijden beroep op je te kunnen doen. Op zich niet verkeerd, maar een hart voor de zaak komt niet voort uit het stellen van verplichtingen maar door ook hart te hebben voor je medewerker. De wet van wederkerigheid…

  4. je stukjes zijn altijd leuk om te lezen. Zo ook deze. Je hebt helemaal gelijk. Werkgevers zijn op zoek naar de beste kandidaten met cliché vereisten. Specifiek mbt de negen to vijf mentaliteit geldt dat in de huidige tijd flexibele werktijden niet meer weg te denken zijn. Dit is ook prima. In geval van goed overleg hebben hierbij werknemer en werkgever profijt. Overwerken moet echter niet structureel aan de orde zijn want dan zjin zaken organisatorisch niet goed voor elkaar. Helaas is het echter ook zo dat heel veel cq steeds meer werknemers financieel afhankelijk zijn van overwerken cq bijzondere beloningen. Belangrijk is denk ik dat er wederzijds begrip en overeenstemming moet zijn met als insteek structureel gezonde uitgangspunten.

Laat een reactie achter bij Jenny Reactie annuleren