Een groter toeval bestaat toch niet

Wanneer je een vakantiereis maakt en je trekt door een land of gebied is het ons al regelmatig gebeurd dat je in het begin van je reis iemand tegenkomt of gezien hebt, die je dan verderop, misschien wel tweeduizend kilometer verder, weer ontmoet. Het kwam ook al voor dat dit dan voor de derde maal gebeurde. Dat vind je dan toevallig maar eigenlijk valt dat toeval wel mee. Je maakt immers een tour door een land en een ander doet dat ook. Zeker als je dan allebei je Lonely Planet achterna holt, is het dan zo raar dat zoiets voorvalt? Nee dus, maar het is er niet minder leuk door.

Wanneer je dan in Australie …

Lees verder